Grænser til
forskellige tider

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3288

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3292

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3296

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3300

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3304

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3308

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3312

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3316

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3320

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3324

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3328

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3332

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3336

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3340

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 3344

Skamlingsbanken ligger centralt i de såkaldte “otte sogne”, bestående af Hejls, Vejstrup, Sønder Bjert, Sønder Stenderup, Dalby, Vonsild, Ødis og Taps sogne. Indtil 1864 var de en del af hertugdømmet Slesvig, men ved grænsedragningen efter krigen kom de til at høre til Danmark, under Vejle Amt. 
Til gengæld blev nogle små områder syd for Ribe, som siden senmiddelalderen havde været kongeriets enklaver i hertugdømmet, tyske. En del sønderjyder blev således danskere, og en del danskere sønderjyder.

Efter første verdenskrig blev den nuværende landegrænse fastlagt ved en folkeafstemning i 1920. Ved kommunalreformen i 1970 blev de otte sogne, der som følge af det gamle skæbnefællesskab havde et særligt indbyrdes tilknytningsforhold, delt, idet Taps, Vejstrup og Hejls kom til Sønderjyllands Amt, og amtsgrænsen kom til at gå ved Skamlingsbanken. Med dannelsen af Region Syddanmark er denne administrative grænse nu også væk. Siden strukturreformen i 2007 har Skamlingsbanken været en del af Kolding Kommune. 

Logon
Stacks Image 109

© Website by grafiskfrihed.dk