Mourits Mørk Hansen

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 544

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 1221

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 1217

I 1899 rejstes et stort mindesmærke over Mourits Mørk Hansen, medlem af Stænderforsamlingen og ihærdig talsmand for den sønderjyske sag. Så ihærdig, at han efter 1864 blev forvist fra Sønderjylland af preusserne. Mindesmærket bærer en portrætmedaljon af Anne Marie Carl Nielsen. Dets lighed med et gravmæle vakte debat - mange frygtede, at Skamlingsbanken skulle blive en kirkegård uden døde.

Logon
Stacks Image 109

© Website by grafiskfrihed.dk