Striden om
det danske
sprog

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2736

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2732

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2740

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2744

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2748

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2752

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2756

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2760

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2764

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2768

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2772

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2776

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2780

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2784

Your Headline Here

Your description goes here.
Stacks Image 2788

Skamlingsbanken er ikke blot et smukt udsigtspunkt. Den fortæller også vigtige træk af Danmarks historie, særligt om 1800-årenes sønderjyske sag i Slesvig. Siden 1843 har stedet været et folkeligt og nationalt samlingssted. Slesvig og det sydligere Holsten var førhen hertugdømmer. Slesvig under den danske krone, Holsten med tysk tilknytning. Grænsen til kongeriget gik ved Kongeåen, og Skamling lå således i det nordlige Slesvig/ Sønderjylland. 
Efterhånden blev Holsten dominerende, og det danske sprog blev trængt. I begge hertugdømmer var administrationssproget tysk, men mange sønderjyder holdt fast i det danske sprog.

Konflikten skærpedes, da en slesvig-holstensk embedsmand i 1830 krævede en fri forfatning for begge hertugdømmer, adskilt fra Danmark. Sønderjyder, der ønskede at bevare tilknytningen til Danmark, svarede igen ved at kræve dansk som administrationssprog i de sogne, hvor man talte dansk i skole og kirke. Det efterkom kong Chr. 8. i 1840 med det såkaldte “sprogreskript”. Til minde herom købte en kreds af sønderjyder Skamlingsbanken som mødested for danskheden, og 18. maj 1843 holdtes den første af mange sprogfester på Skamlingsbanken.

Logon
Stacks Image 109

© Website by grafiskfrihed.dk